Vyhlásenie

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  2 percentá tlačivo tu.

  Výročná správa StarDOS a správa nezávislého audítora za rok 2019

Výročná správa StarDOS 2019 komplet

Správa audítora komplet 2019

Vďaka finančnej podpore Mesta Trenčín, sme zakúpili
prostriedok pre lepši prístup k žilám. Naši pacienti to už ocenili spokojným
úsmevom pri odbere krvi. Video si môžete pozrie tu 

 

Základnou etickou normou opatrovateľskej a zdravotnej služby je kvalita a dôstojnosť života, a súčasne aj poslaním našej organizácie.  

Sme nezisková organizácia pod názvom StarDOS, ktorá funguje od roku 2005. V roku 2012 sme svoje služby rozšírili o opatrovateľskú a domácu službu s celoslovenskou pôsobnosťou. Od leta 2015 Vám poskytujeme i služby  Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Sme nezisková organizácia pod názvom StarDOS, ktorá funguje od roku 2005. V roku 2012 sme svoje služby rozšírili o opatrovateľskú a domácu službu s celoslovenskou pôsobnosťou. Od leta 2015 Vám poskytujeme i služby  Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

ADOS

Ošetrovateľská starostlivosť je starostlivosť sestry poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu osobe alebo skupine osôb pri predchádzaní chorobám, pri podpore a udržaní zdravia, pri liečení chorôb a pri umieraní.

adult-aging-close-up-1305302
action-adult-care-339620
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Opatrovateľstvo je činnosť, ktorá je prispôsobená zvláštnostiam prostredia, rodiny či komunity, ktoré podporujú vhodnú starostlivosť a kvalitu života v prípade straty samostatnosti.

24H SLUŽBA

 • 24 hodinová starostlivosť
 • 24/7 telefonická asistencia
 • osobná konzultácia, poradenstvo u Vás doma do 24 hodín od vyžiadania
 • telefonické, emailové i osobné konzultácie od špičkových lekárov, kapacít vo svojom obore
 • starostlivosť zmierňujúca bolesť
 • elektronický domáci monitorovací systém

adult-care-elderly-748780
Ako sme sa dostali k myšlienke pomáhať

Na základe našich pracovných skúsenosti s obcami a mestami sme dospeli k známemu záveru, že sme sa ocitli v čase, kedy  občania,  ktorí sa pre chorobu alebo vysoký vek ocitnú v sociálnej núdzi sami nedokážu svoju zložitú sociálnu situáciu zvládnuť.Túto rolu musí prebrať najmä rodina alebo miestna samospráva.

Rodina, ktorá si v dnešnej dobe musí uchovať svoje  pracovné miesto má veľký problém opatriť svojich najbližších. Na druhej strane má možnosť zabezpečiť  svojim blízkym tých, ktorí to ponúkajú a ktorí sa tomu venujú za pomoci miestnej samosprávy alebo priamo dohodou so súkromnou opatrovateľskou službou.

Mestá a obce majú určenú kvótu finančných prostriedkov z podielových daní vo výške päť percent v závislosti od počtu občanov v obci, ktorí dovŕšili vek 62 rokov. Zákon č.453/2003 Z. z. im v prípade potreby umožňuje uzatvoriť zmluvu s neštátnym subjektom o zabezpečovaní sociálnych služieb, ak ich sami nedokážu poskytovať, a preto je tu priestor pre našu organizáciu StarDOS, ktorá Vám ponúka opatrovateľskú  a pomocnú službu.

Od leta 2015 Vám poskytujeme i služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

Sme licencovaná domáca ošetrovateľská a opatrovateľská agentúra, ktorá poskytuje starostlivosť v prirodzenom sociálnom (domácom) prostredí klientom všetkých vekových skupín.

Ide o ošetrovateľskú starostlivosť:

 • akútne chorým bez potreby hospitalizácie,
 • po skončení ústavnej liečby (doliečovanie),
 • pre chronických chorých,
 • pre pacientov v terminálnych stavoch
 • tiež  klientom, ktorý potrebujú celkovú domácu asistenciu

KDE SA NACHÁDZAMEStarDOS n.o.
ADRESA

Sídlo: L. Novomeského 2688/2 Trenčín 911 08

JILEMNICKÉHO 25

TRENČÍN

VIAC INFORMÁCIÍ

+421 904 911 120

E-MAIL

INFO@STARDOS.SK

NEZÁVÄZNÝ DOPYT
NAŠE SOCIAL MEDIA