AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI (ADOS)

Sme licencovaná agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Poskytujeme zdravotnú starostlivosť podľa § 7 Zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Služba je určená pacientom všetkých vekových kategórií v ich prirodzenom domácom prostredí.

Služba domácej ošetrovateľskej starostlivosti zahŕňa poskytovanie terapeuticko-ošetrovateľské a rehabilitačné služby. Pacientami sú osoby so zdravotnými problémami, ktoré im nedovoľujú samostatne opustiť domáce prostredie a byť ošetrení v ambulantnom zariadení.

Ošetrujeme najmä:

 • akútne chorých bez potreby hospitalizácie
 • pacientov po skončení ústavnej liečby (doliečovania)
 • chronicky chorých
 • pacientov v terminálnych stavoch

Cena služby je hradená zdravotnými poisťovňami, a teda výkon je vždy ZDARMA. Spoplatnené je cestovné. Vďaka našej mobilite sa dokážeme dopraviť aj ku pacientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a žijú v odľahlých obciach.

 Dôležité kontakty

t.č. 0904 911 120 – sestra špecialistka pre komunitnú starostlivosť a riaditeľka organizácie Mgr. et Mgr. Viera Skopalová
t.č. 0911 499 836 – sestra špecialistka pre komunitnú starostlivosť Bc. Natallia Shakhnouskaya

~      vykonáva ošetrovateľské výkony v rozsahu legislatívnych predpisov, ktoré sa bodovo hodnotia v závislosti od danej zdravotnej poisťovne

~      financovanie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti je hradené z verejných zdrojov povinného zdravotného poistenia

~    akútne chorým bez potreby hospitalizácie

~    pacientom, ktorí skončili ústavnú liečbu (doliečovanie)

~    chronicky chorým

~    pacientom v terminálnych stavoch

~    klientom, ktorí potrebujú celkovú domácu asistenciu

Chorým pomáhame zabezpečiť príslušný komfort, udržovať primeranú kvalitu života a garantujeme čo najväčšiu diskrétnosť a profesionalitu.

~  pre ADOS StarDOS pracujú profesionálne zdravotné sestry a zdravotnícki asistenti
Starostlivosť poskytujeme:

~      na základe indikácie lekára primárnej starostlivosti

~      na návrh lekára špecialistu

~      na návrh ošetrujúceho lekára lôžkového zdravotníckeho zariadenia

~      na základe individuálneho oslovenia  klientom

~      byt/dom klienta

~      ubytovanie u príbuzných

~      služby osobám so zdravotnými problémami, ktoré pre svoj fyzický stav nie sú schopné samostatne opustiť domáce prostredie a musia byť ošetrení v ambulantnom zariadení

~      umožňuje pacientom predísť, prípadne skrátiť hospitalizáciu v ústavnom zariadení, výrazne zvýšiť kvalitu života, urýchliť proces uzdravovania a získavania nezávislosti a sebestačnosti

~      rehabilitácia bezvládnych klientov i klientov po rôznych zákrokoch

~      aplikácia liekov

~      ošetrovanie a preväzy rán

~      odber krvi a iného biologického materiálu

~      zdravotná  prevenciu a poradenstvo ohľadne výživy, cvičení, rehabilitačných, kompenzačných pomôcok ako napr. mechanický vozík, madlá, zdvihák, nemocničná posteľ, WC stoličku, antidekubitný matrac a iné. Pomôcky predpisuje rehabilitačný lekár

~      monitoring základných fyziologických funkcií

~      úprava prostredia chorého

~      komplexné ošetrovateľskú hodnotenie

~      paliatívna starostlivosť

~      poakútna starostlivosť

~      ošetrovanie rán (vrátane komplexnej starostlivosti o rany)

~      starostlivosť o inkontinentných pacientov

~      starostlivosť o stomických pacientov

~      aplikácia injekcií

~      kyslík a ďalšia liečba respiračných ochorení, vrátane starostlivosti o tracheostómiu

~      meranie glykémie a diabetický manažment

~      aplikácia čapíkov

~      kŕmenie nazogastrickou sondou

~      katetrizácia, zavlažovanie a vyšetrenie moču

~      podávanie infúzií

Paliatívna starostlivosť je špecializovaná starostlivosť a pomoc pre tých, ktorí žijú v obmedzujúcich podmienkach a už nie je pravdepodobné,že dôjde k ich vyliečeniu.

StarDOS môže poskytnúť nasledujúcu podporu v tejto náročnej situácii:

~       tíšenie bolesti

~       emočná podpora

~       odľahčovacia služba

~       spojenie medzi domovom, nemocnicou a lekárom

~       poradenstvo v oblasti zariadení pre ošetrovateľskú starostlivosť doma

~       podpora pri úmrtí

Pre našich klientov máme k dispozícii aj Mobilný Dezinfekčný Ozónový Prístroj (MDOP)

Bioozón je účinná ochrana proti pesticídom, mikroorganizmom, parazitom, plesňam, alergénom v gastre prevádzkach, ubytovacích zariadeniach, v domácom prostredí a v autoservisoch.

Bioozón ničí baktérie, vírusy, plesne a ich spóry a iné organizmy.

Bioozón je dodaný spoločnosťou BIOOZON s.r.o., čo je český  certifikovaný výrobca a distribútor generátoru ozónu O3.

Mobilný dezinfekčný ozónový prístroj využívame najmä pre klientov v domácom prostredí, so syndrómom diabetickej nohy a s vredmi predkolenia, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú skoro u každého štvrtého seniora na základe primárneho alebo sekundárneho ochorenia.

Princíp popisovanej metódy bioozónom spočíva v lokálnej aplikácii zmesi medicinálneho kyslíku a čerstvého pripraveného bioozónu. Samotný ozón sa vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam behom cca 30 min na vzduchu a pri bežnej izbovej teplote rozpadá.  Spôsob účinku lokálnej aplikácie bioozónu vychádza z poznatku, že ozón má cca 100krát silnejšie oxidačné činidlo ako chlór, pritom ale zdravým tkanivám neubližuje, naopak spôsobuje hypéremiu – zlepšuje prekrvenie tkanív. Lokálna aplikácia zmesi ozónu a kyslíku zaručuje lokálnu dezinfekciu spolu s výrazným prekrvením. Takouto pomôckou a prístrojom môžeme skvalitniť život u seniora. Seniorovi sa vďaka lokálnej dezinfekcii bioozónom podporí regenerácia defektov, likvidujú sa vírusy, baktérie, plesne a zlepšuje sa imunitný systém. Vyznačuje sa výnimočne silnými oxidačnými vlastnosťami a vďaka veľkosti svojej molekuly má schopnosť prenikať do všetkých miest a pórov.

Prístroj je mobilný, prenosný, ľahký, tichý a jednoduchý na údržbu.

Ponúkame aj liečebnú rehabilitáciu v domácom prostredí, ktorú poskytujú kvalifikovaní fyzioterapeuti a fyzioterapeutky z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).
Domáca liečebná rehabilitácia sa poskytuje na základe návrhu rehabilitačného lekára a písomnej dohody ADOS s pacientom (alebo zástupcom pacienta).
Po podpísaní dohody je možné domácu liečebnú rehabilitáciu zahájiť obvykle do troch dní.
Služba je hradená pacientom podľa závažnosti zdravotného stavu a stanovenej diagnóze.

  Opatrovateľská službaADOSPomocník do domácnostiPomôckyIné

  Kliknutím na tlačidlo “Odošli” beriete na vedomie, že spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom StarDOS s.r.o. na účely riadneho vybavenia Vašej žiadosti.

  Zodpovedná osoba pre GDPR:

  Mgr. et Mgr. Viera Skopalová

  info@stardos.sk