Darujte ľubovoľnú finančnú čiastku

Pomôžte nám v naplnení nášho poslania – zabezpečiť dôstojnosť a kvalitu života a zmierniť utrpenie starších, chorých a osamelých.

Darujte na transparentný účet StarDOS:

IBAN: SK3609000000005192649236

www.transparentneucty.sk

Všetky Vaše finančné prostriedky sú použité na pomoc núdznym pacientom, ktorí si našu službu nemôžu dovoliť a na zakúpenie a opravu pomôcok a zdravotných potrieb pre našich pacientov.

1920 x 1080 px StarDOS web