Cenník

Opatrovateľská služba
denné5,80 EUR/ s dph
nočné35,00 EUR/ s dph
Príplatok víkend, sviatok0,90 EUR
24 hodinová starostlivosť49,00 EUR/ s dph/deň

CENNÍK PLATNÝ OD 1.3.2019

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA:

Hodina  5,80 EUR/ s dph nočné –35,00 EUR/ s dph

príplatok víkend, sviatok – 0,90 centov

24 hodinová starostlivosť – 49,00 EUR/ s dph/deň

ZABEZPEČUJEME ZDRAVOTNO-SOCIÁLNU KONZULTÁCIU OD ŠPIČKOVÝCH LEKÁROV, KAPACÍT VO SVOJOM ODBORE

Cena konzultácie : 49 EUR

OSOBNÁ KONZULTÁCIA, PORADENSTVO U VÁS DOMA, K DISPOZÍCII 24 HODÍN:

1h/8 EUR + cestovné

Naše profesionálne pracovníčky z dlhodobou zdravotníckou a sociálnou praxou sú Vám

  • dispozícií.
  • ako polohovať imobilného s využitím pomôcok a  ako podložiť toaletnú misu
  •  ako prebaliť, ci založiť jednorazovú plienku
  •  ako kŕmiť a upravovať stravu
  •  ako správne vstávať z postele, tak aby nedošlo k úrazu
  •  ako upraviť domáce prostredie chorému, tak, aby sa mu skvalitnil   život
  •  ako komunikovať s príbuzným s Alzheimerom a ako vytvoriť   bezpečnosť jeho domova
  •  poradíme Vám ako vybaviť zdravotné pomôcky a ako sa orientovať   pri úradných postupoch
  •  poradíme Vám načo máte nárok pri Vašom zdravotnom   obmedzení

OSTATNÉ:

JEDNORAZOVÝ POPLATOK:

V súvislosti so spísaním Zmluvy a objednaním opatrovateľskej služby sú spojené aj administratívne a ekonomické náklady, ktoré budú splatené jednorazovým poplatkom vo výške 49,- EUR

JEDNORAZOVÝ POPLATOK:

V súvislosti so spísaním Dohody a objednaním ošetrovateľskej služby u klienta, ktorému hradí výkony zdravotná poisťovňa, sú spojené aj ekonomické, administratívne náklady, ktoré budú splatené jednorazovým poplatkom vo výške 20,- EUR

CESTOVNÉ:

v meste Trenčín 9,- EUR ;  v okrese Trenčín 18,- EUR

Cestovné mimo okresu Trenčín – individuálne stanovená cena v závislosti od bydliska klienta, kde sa služba bude vykonávať.

ADOS- StarDOS

CENNÍK POSKYTOVANÝCH VÝKONOV NA VÝSLOVNÚ ŽIADOSŤ KLIENTA A MIMO ORDINAČNÝCH HODÍN

PODĽA ZÁKON O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI Č.576/2004 Z. Z. §8, ODS.10

ÚHRADA SA ODVÍJA PODĽA CENNÍKA VŠETKÝCH ZDRAVOTNÝCH ÚKONOV.

VÝKON Cena za výkon
Návšteva klienta mimo pracovného času   5,50 €
sobotu, nedeľu a vo sviatok
Návšteva klienta v pracovnom čase   4,00 €
Kúpeľ na lôžku   5,40 €
Starostlivosť o chorého s permanentným   5,19 €
Katétrom vrátane výmeny katétra u ženy
Odmeranie tlaku, pulzu a telesnej teploty   0,96 €
Cievkovanie ženy   2,08 €
Aplikácia liečiva i.m.   1,00 €
Aplikácia liečiva s.c.   1,00 €
Aplikácia liečiva i.v.   1,28 €
Podanie a sledovanie infúzie 250 ml   5,00 €
Podanie a sledovanie infúzie 500 ml 10,00 €
Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu   1,93€
Odsávanie   1,32 €
Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov   3,90 €
u imobilného pacienta
Aplikácia bioptronovej lampy 1 ošetrenie 5 min.   1,50 €
Ošetrenie 1 dekubitu do 5 cm, toaleta, odstránenie   6,49 €
odumretého tkaniva, zvyškov masti, aplikácia liečiv
Ošetrenie 1 dekubitu nad 5 cm, toaleta, odstránenie   9,08 €
odumretého tkaniva, zvyškov masti,aplikácia liečiv
Ošetrenie vredu predkolenia /ulcus cruris/ do 5 cm   3,90 €
Ošetrenie vredu predkolenia nad 5 cm   6,49 €
Preväz 1 rany do 5 cm s aplikáciou liečiva   3,90 €
Preväz 1 rany nad 5 cm s aplikáciou liečiva 6,49 €
Ošetrenie stómie s následnou výmenou stomického setu 2,59 €
Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho klienta, za každú hodinu  3,11 €
Základná ošetrovateľská rehabilitácia v trvaní najviac 30 min. 4,00 €
Polohovanie imobilného pacienta s využitím pomôcok 4,20 €
Polohovanie končatiny pacienta za 1 končatinu s využitím
pomôcok, ortézy a pod. u čiastočne mobilných pacientov 1,10 €
Poučenie príbuzných alebo členov komunity 1,60 €
Odborný nácvik potrebných úkonov pri ošetrovaní chorého
v domácom prostredí 5,19 €
Odbery TT,TN,výter z recta, spúta za 1 odber 1,10 €
Odber kapilárnej krvi 0,80 €
Odber krvi venepunkciou 1 kontajner 5,04 €
Odber krvi a meranie glykémie glukomerom 1,10 €
Čistenia a dezinfekcia úst 3,99 €
Doprava biologického materiálu do prísl. laboratória
príp. k ošetrujúcemu lekárovi 0,64 €
Vyšetrenie moču ind.médiom 3,19€
Očistné klyzma 4,15 €
Vybavenie žiadosti u praktického lekára 3,40 €
Konzultácia sestry o jednom klientovi s ošetrujúcim lekárom
pri zmene zdravotného stavu 0,64 €
Donáška liekov, zdrav. materiálu, pomôcky do 2 kg 3,40 €
Podanie a kontrola liekov užívaných per os jednorazovo 1,30 €
Kŕmenie pacienta sondou 3,60 €
Ošetrovateľská hygiena s následnou výmenou plienky 5,19 €

                  Kontakt na sestru ADOS:

                                                             0903 769 667 Ivetka

                                                             0949 375 160 Katka

Cestovné
Cestovné v TN9 EUR
Cestovné v okrese TN18 EUR

CENNÍK POSKYTOVANÝCH VÝKONOV NA VÝSLOVNÚ ŽIADOSŤ KLIENTA A MIMO ORDINAČNÝCH HODÍN
PODĽA ZÁKONA O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI Č.576/2004 Z. Z. §8, ODS.10

VýkonCena za výkon v EUR
Návšteva klienta mimo pracovného času
a v sobotu, nedeľu a vo sviatok
5,5
Návšteva klienta v pracovnom čase4
Kúpeľ na lôžku5,4
Starostlivosť o chorého s permanentným
katétrom vrátane výmeny katétra u ženy
5,19
Odmeranie tlaku, pulzu a telesnej teploty0,96
Cievkovanie ženy2,08
Aplikácia liečiva i.m.1
Aplikácia liečiva s.c.1
Aplikácia liečiva i.v.1,28
Podanie a sledovanie infúzie 250 ml5
Podanie a sledovanie infúzie 500 ml10
Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu1,93
Odsávanie1,32
Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
u imobilného pacienta
3,9
Aplikácia bioptronovej lampy 1 ošetrenie 5 min.1,5
Ošetrenie 1 dekubitu do 5 cm, toaleta, odstránenie
odumretého tkaniva, zvyškov masti, aplikácia liečiv
6,49
Ošetrenie 1 dekubitu nad 5 cm, toaleta, odstránenie
odumretého tkaniva, zvyškov masti,aplikácia liečiv
9,08
Ošetrenie vredu predkolenia /ulcus cruris/ do 5 cm3,9
Ošetrenie vredu predkolenia nad 5 cm6,49
Preväz 1 rany do 5 cm s aplikáciou liečiva3,9
Preväz 1 rany nad 5 cm s aplikáciou liečiva6,49
Ošetrenie stómie s následnou výmenou stomického setu2,59
Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho klienta, za každú hodinu3,11
Základná ošetrovateľská rehabilitácia v trvaní najviac 30 min4
Polohovanie imobilného pacienta s využitím pomôcok4,2
Polohovanie končatiny pacienta za 1 končatinu s využitím
pomôcok, ortézy a pod. u čiastočne mobilných pacientov
1,10
Poučenie príbuzných alebo členov komunity1,6
Odborný nácvik potrebných úkonov pri ošetrovaní chorého
v domácom prostredí
5,19
Odbery TT,TN,výter z recta, spúta za 1 odber1,10
Odber kapilárnej krvi0,80
Odber krvi venepunkciou 1 kontajner5,04
Odber krvi a meranie glykémie glukomerom1,10
Čistenia a dezinfekcia úst3,99
Doprava biologického materiálu do prísl. laboratória
príp. k ošetrujúcemu lekárovi
0,64
Vyšetrenie moču ind.médiom3,19
Očistné klyzma4,15
Vybavenie žiadosti u praktického lekára3,40
Konzultácia sestry o jednom klientovi s ošetrujúcim lekárom
pri zmene zdravotného stavu
0,64
Donáška liekov, zdrav. materiálu, pomôcky do 2 kg3,4
Podanie a kontrola liekov užívaných per os jednorazovo1,3
Kŕmenie pacienta sondou3,6
Ošetrovateľská hygiena s následnou výmenou plienky5,19

Cenník zdravotných pomôcok platný od 1.3-2019.

môžete si ho stiahnuť vo formáte pdf v odkaze nižšie

Zoznam zdravotných pomôcok Stardos